TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Quy định về liêm chính học thuật trong hoạt động Khoa học và Công nghệ tại Trường Đại học Đồng Nai

Ngày đăng: 02/02/2024 09:06 AM

    Quyết định số 95/QĐ-ĐHĐN ngày 16/01/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai v/v ban hành Quy định về liêm chính học thuật trong hoạt động Khoa học và Công nghệ tại Trường Đại học Đồng Nai: Tải về