TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Giới thiệu

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA SPKH XÃ HỘI 

Ngày đăng: 13/06/2024 09:45 AM

Phân công nhiệm vụ Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội

Ngày đăng: 14/03/2023 11:31 AM

http://dnpu.edu.vn/upload/elfinder/Khoa%20SP%20KHXH/SPKHXH_Ph%C3%A2n%20c%C3%B4ng%20c%C3%B4ng%20vi%E1%BB%87c%202023.docx

KHOA SƯ PHẠM KHOA HỌC XÃ HỘI

Ngày đăng: 16/02/2023 08:48 AM

Phó Trưởng khoa, Phụ trách khoa Khoa SPKHXH

Ngày đăng: 20/12/2022 03:18 PM

Đội ngũ giảng viên

Ngày đăng: 09/12/2022 04:36 PM