TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Tin tức

TRƯỜNG TH- THCS - THPT TRƯƠNG VĨNH KÝ TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TIỂU HỌC NĂM 2023

Ngày đăng: 18/05/2023 08:07 AM

TRƯỜNG TH- THCS - THPT TRƯƠNG VĨNH KÝ TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TIỂU HỌC NĂM 2023

KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN - VĂN HÓA ĐỒNG NAI TUYỀN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT 1

Ngày đăng: 21/04/2023 04:50 PM

KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN - VĂN HÓA ĐỒNG NAI TUYỀN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT 1

Quyết định xét, cấp học bổng cho sinh viên sư phạm Trường Đại học Đồng Nai năm học 2021-2022

Ngày đăng: 10/03/2023 06:23 PM

Quyết định xét, cấp học bổng cho sinh viên sư phạm Trường Đại học Đồng Nai năm học 2021-2022

Quyết định Xét cấp học bổng khuyết khích học tập cho sinh viên hệ chính quy ngoài sư phạm. Học kỳ I - Năm học 2021-2022

Ngày đăng: 10/03/2023 06:22 PM

Quyết định Xét cấp học bổng khuyết khích học tập cho sinh viên hệ chính quy ngoài sư phạm. Học kỳ I - Năm học 2021-2022.

Chậm triển khai quy định hỗ trợ học phí, sinh hoạt phí cho sinh viên ngành sư phạm

Ngày đăng: 07/12/2022 03:05 PM

Chậm triển khai quy định hỗ trợ học phí, sinh hoạt phí cho sinh viên ngành sư phạm

Danh sách sinh viên nhóm ngành đào tạo giáo viên đăng ký nhận hỗ trợ và cam kết làm việc theo quy định tại Nghị định 116/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ năm 2022.

Ngày đăng: 07/12/2022 03:04 PM

Danh sách sinh viên nhóm ngành đào tạo giáo viên đăng ký nhận hỗ trợ và cam kết làm việc theo quy định tại Nghị định 116/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ năm 2022.

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ngày đăng: 07/12/2022 03:01 PM

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

ĐỀ CƯƠNG SINH HOẠT TUẦN CÔNG DÂN SINH VIÊN ĐẦU KHÓA NĂM 2022

Ngày đăng: 07/12/2022 02:48 PM

ĐỀ CƯƠNG SINH HOẠT TUẦN CÔNG DÂN SINH VIÊN ĐẦU KHÓA NĂM 2022