TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Tự đánh giá

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI ĐẾN 2025, TẦM NHÌN 2030

Ngày đăng: 29/05/2023 09:35 AM

Chiến lược phát triển trường đến 2025 tầm nhìn 2030

Kế hoạch Tự đánh giá trường Đại học Đồng Nai

Ngày đăng: 09/09/2022 08:50 AM

Kế hoạch Tự đánh giá trường Đại học Đồng Nai

Quy định so chuẩn, đối sánh trường Đại học Đồng Nai

Ngày đăng: 09/09/2022 08:38 AM

Quy định so chuẩn, đối sánh trường Đại học Đồng Nai

Kế hoạch đảm bảo chất lượng trường Đại học Đồng Nai năm 2021-2022

Ngày đăng: 09/09/2022 08:11 AM

Kế hoạch đảm bảo chất lượng trường Đại học Đồng Nai năm 2021-2022

Quy định hoạt động đảm bảo chất lượng trường Đại học Đồng Nai

Ngày đăng: 07/09/2022 03:26 PM

Quy định hoạt động đảm bảo chất lượng trường Đại học Đồng Nai