TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Nâng bậc lương

Thâm niên vượt khung 2022

Ngày đăng: 16/12/2022 03:02 PM

Nâng lương thường xuyên 2022

Ngày đăng: 16/12/2022 03:00 PM

Nâng lương trước hạn đợt 2.2021

Ngày đăng: 16/12/2022 02:57 PM

Nâng lương trước hạn đợt 1.2021

Ngày đăng: 16/12/2022 02:55 PM

Lương Thường Xuyên 2021

Ngày đăng: 16/12/2022 02:54 PM

Nâng lương trước hạn 2021

Ngày đăng: 16/12/2022 02:52 PM

Nâng phụ cấp vượt khung 2021

Ngày đăng: 16/12/2022 02:50 PM