TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Tạp chí Khoa học số 29-2023

Ngày đăng: 22/01/2024 08:23 AM

  Mục lục

  Khoa học Giáo dục

  1. Trần Khánh Đức: Tri thức và chu trình chuyển hóa hệ thống tri thức trong giáo dục và đào tạo

  2. Trần Thành Nam: Đánh giá tác động của chương trình giáo dục phòng chống xâm hại tình dục cho học sinh tiểu học

  3. Quách Mỹ Quyên: Nâng cao hiệu quả giảng dạy học phần Tâm lý học đại cương thông qua cải tiến hoạt động đánh giá quá trình

  Khoa học Kinh tế

  4. Phạm Quang Huy: Tổng hợp thang đo và lý thuyết nền về chất lượng hệ thống thông tin kế toán

  5. Trần Ngọc Lâm: Các nhân tố ảnh hưởng đến chuyển đổi số của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Đồng Nai

  6. Nguyễn Lê Quyền - Nguyễn Hoàng Minh Quang: Áp dụng phương pháp hệ số điểm tính lương khoán sản phẩm theo công đoạn sản xuất tại doanh nghiệp chế biến gỗ

  Khoa học Xã hội và Nhân văn

  7. Lê Kính Thắng: Tiêu chí nhận diện từ loại tính từ và vấn đề tính từ trong tiếng Việt

  8. Vũ Văn Thuân: Hoạt động của đội ngũ trí thức Đồng Nai hiện nay

  Khoa học Tự nhiên

  9. Hồ Khắc Hiếu: Nhiệt độ Debye và các cumulant phổ EXAFS của các kim loại Zn, Zr và Hf

  10. Ngô Thị Thuận - Hoàng Đình Long - Huỳnh Lâm Xuân Hoanh - Nguyễn Như Lê - Phạm Hương Thảo: Sự chuyển pha trong một hệ spin vấp trên mạng hình vuông với mô hình Ising J1J2

  11. Hoàng Tùng: A new fuzzy time series model based on hedge algebra to forecast Bitcoin