TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Tạp chí Khoa học số 27-2023

Ngày đăng: 10/07/2023 09:59 AM

  Mục lục: Tải về

  1. Phùng Thị Thu Hà - Nguyễn Nam Hải: Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tiếng Anh của sinh viên khoa Kinh tế - Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai

  2. Bùi Thị Hiền - Trần Nguyễn Minh Ái - Nguyễn Thị Ngọc Trâm: Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi chuyển đổi sàn thương mại điện tử: nghiên cứu thực nghiệm tại Thành phố Hồ Chí Minh

  3. Thái Thị Hoài Thương - Nguyễn Thị Ngọc Bích - Võ Thu Phụng: Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến đào tạo nguồn nhân lực kế toán – kiểm toán trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

  4. Lê Đức Thọ: Quan điểm Hồ Chí Minh về phát triển đội ngũ nhà khoa học và vận dụng hiện nay

  5. Nguyễn Thị Huyền Trang: So sánh hai dị bản tuồng Lâm Sanh Xuân Nương

  6. Hồ Thị Ngọc Nho: Giọt nước cành dương của Thích Nhất Hạnh từ góc nhìn Thiền học

  7. Đỗ Thị Huyền Thanh: Vướng mắc trong áp dụng quy định cấp dưỡng cho con theo luật hiện hành

  8. Trương Đức Cường: Đấu giá tác phẩm nghệ thuật ở Việt Nam: thực trạng và giải pháp

  9. Phan Trường Nhất: Tác động của sự thay đổi ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ mới trong dịch vụ thông tin - thư viện tại các trường đại học ở Việt Nam hiện nay

  10. Cao Minh Nam: Về dạng Jordan của các ma trận trên vành chia có ước cơ sở đơn

  11. Lê Đoàn Đình Đức - Phạm Ngọc Duy - Trần Anh Thông - Trương Văn Minh: Đánh giá khả năng diệt vi khuẩn hiếu khí và tăng thời gian bảo quản của khoai tây bằng bức xạ gamma từ nguồn Co60

  12. Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Trần Minh Trường: Đánh giá hiện trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An