TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Ký túc xá

CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN KÝ TÚC XÁ

Ngày đăng: 30/01/2024 02:46 PM

BIỂU MẪU KÝ TÚC XÁ: BẢN CAM KẾT, HỢP ĐỒNG, NỘI QUY, PHIẾU ĐĂNG KÝ...

NỘI QUY KHU NỘI TRÚ DÀNH CHO SINH VIÊN

Ngày đăng: 27/11/2023 05:19 PM

NỘI QUY KHU NỘI TRÚ DÀNH CHO SINH VIÊN

Nội quy khu nội trú sinh viên

Ngày đăng: 23/03/2023 06:11 PM