TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Tin tức

Thời hạn xét Tốt nghiệp đối vơi sinh viên khóa cũ

Ngày đăng: 13/03/2024 02:58 PM

Thời hạn xét Tốt nghiệp đối vơi sinh viên khóa cũ TH

Quyết định Ban hành chuẩn đầu ra ngoại ngữ các ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng

Ngày đăng: 21/02/2024 08:00 AM

chuẩn đầu ra ngoại ngữ các ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng

Hướng dẫn đóng học phí qua app

Ngày đăng: 09/10/2023 09:38 AM

Hướng dẫn đóng học phí qua app

Thông báo đóng học phí năm học 2023-2024

Ngày đăng: 09/10/2023 09:32 AM

Thông báo đóng học phí năm học 2023-2024

MỞ LỚP RIÊNG TRONG NĂM HỌC 2023-2024

Ngày đăng: 31/08/2023 01:50 PM

THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC

Ngày đăng: 23/08/2023 12:26 PM