TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Giới thiệu

Giới thiệu chung

Ngày đăng: 09/08/2022 09:10 AM

Tạp chí Khoa học - Đại học Đồng Nai được thành lập theo Giấy phép hoạt động báo chí in số 572/GP-BTTTT, ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông