TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Tạp chí Khoa học số 26-2023

Ngày đăng: 06/04/2023 08:45 AM

  Mục lục

  1. Bùi Trọng Trâm: Một số giải pháp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình giai đoạn 2022 – 2030

  2. Lê Phước Kỳ: Preparing students in Vietnam for study abroad

  3. Đàm Thị Hoài: Phát triển năng lực thực hành cho học sinh thông qua bài tập trong dạy học Lịch sử ở trường trung học phổ thông

  4. Lê Tiến: A review of the process-based writing as a model to improve English major students’ paragraph writing skills

  5. Phạm Minh Tiến: The impact of Information and Communication Technology on Foreign Direct Investment inflows attraction among localities of Vietnam: a GMM style comparative analysis between Manufacturing and Services Sector

  6. Đỗ Thị Thanh Trúc - Nguyễn Thị Nghi Xuân - Vũ Thị Phương Anh - Đinh Thị Thúy An: Các yếu tố ảnh hưởng đến trải nghiệm khách hàng trên sàn thương mại điện tử Shopee Việt Nam

  7. Lê Thị Hương: Vấn đề nguồn lực con người trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và việc phát triển nguồn nhân lực hiện nay

  8. Nguyễn Minh Tiến: Phát huy vai trò của Nhà nước đối với vấn đề hình thành và phát triển thị trường khoa học và công nghệ

  9. Phạm Văn Thanh - Nguyễn Đạt Đạm: Tiêu chí đánh giá khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội của lao động nữ phi chính thức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  10. Nguyễn An Sơn: Irradiated moss bag introduced in environmental monitoring

  11. Lê Văn Ngọc - Phạm Xuân Hải - Hoàng Sĩ Minh Phương - Phạm Quỳnh Giang: Measurement of radon concentration in groundwater in Phu Hoi Commune, Duc Trong District, Lam Dong Province and assessment of annual effective dose for the public