TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Văn bản ban hành

SỔ TAY SINH VIÊN 2023

Ngày đăng: 28/11/2023 10:39 AM

SỔ TAY SINH VIÊN 2023

Quy định về Học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên Trường Đại học Đồng Nai

Ngày đăng: 27/02/2023 04:46 PM

Quy định về Học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên Trường Đại học Đồng Nai

SỔ TAY SINH VIÊN NĂM 2022

Ngày đăng: 07/12/2022 02:59 PM

SỔ TAY SINH VIÊN NĂM 2022

SỔ TAY SINH VIÊN NĂM 2021

Ngày đăng: 07/12/2022 02:58 PM

SỔ TAY SINH VIÊN NĂM 2021

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC

Ngày đăng: 07/12/2022 02:43 PM

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC

QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ THU, QUẢN LÝ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP; GIÁ DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO

Ngày đăng: 07/12/2022 02:41 PM

QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ THU, QUẢN LÝ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP; GIÁ DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO

Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022-2025

Ngày đăng: 07/12/2022 02:39 PM

Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022-2025

Quy định về Cố vấn học tập

Ngày đăng: 07/12/2022 02:38 PM

Quy định về Cố vấn học tập

Hướng dẫn thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu và đào tạo theo nhu cầu xã hội

Ngày đăng: 07/12/2022 02:37 PM

Hướng dẫn thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu và đào tạo theo nhu cầu xã hội