TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Hướng dẫn cách đặt tiêu đề của bài báo khoa học

Ngày đăng: 15/06/2023 08:35 AM

  Tiêu đề là phần quan trọng của bài báo khoa học; là phần độc giả đọc trước tiên; có thể được lưu trữ trong thư mục về cơ sở dữ liệu, chú dẫn và được trích dẫn trong các bài báo khác; giúp các nhà nghiên cứu tìm kiếm các thông tin quan trọng. Do đó, tác giả cần lưu ý một số điểm khi đặt tiêu đề của bài báo khoa học:

  - Tiêu đề phải thể hiện được: nội dung, đối tượng, địa điểm và thời gian nghiên cứu.

  - Tiêu đề cần ngắn gọn, cô đọng, súc tích, thu hút sự chú ý của độc giả; sử dụng những từ quan trọng nhất (keywords).

  - Tránh dùng chữ viết tắt, công thức, từ ngữ khó hiểu.

   

   

                                                 BAN BIÊN TẬP

                                         TẠP CHÍ KHOA HỌC - ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI