TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Hướng dẫn đóng học phí qua App DNU online

Ngày đăng: 01/12/2023 01:52 PM

thong-bao-nop-tien-no-hoc-phi-va-le-phi-khoa-9

Ngày đăng: 20/10/2023 11:03 AM

Thông báo học phí liên thông; văn bằng 2; vừa làm, vừa học năm học 2023-2024

Ngày đăng: 07/10/2023 12:24 PM

Thông báo học phí liên thông; văn bằng 2; vừa làm, vừa học năm học 2023-2024

Hướng dẫn nộp học phí, lệ phí qua cổng thanh toán trực tuyến E-Bill

Ngày đăng: 07/10/2023 12:12 PM

Hướng dẫn nộp học phí, lệ phí qua cổng thanh toán trực tuyến E-Bill

Thông báo thu học phí học kỳ 1, năm học 2023-2024 (K10+K11+K12)

Ngày đăng: 07/10/2023 11:38 AM

Thông báo thu học phí học kỳ 1, năm học 2023-2024 -Khóa 10, 11, 12