TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Giới thiệu chung

Ngày đăng: 09/08/2022 09:10 AM

   1. Tạp chí Khoa học - Đại học Đồng Nai được thành lập theo Giấy phép hoạt động báo chí in số 572/GP-BTTTT, ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

  2. Tạp chí Khoa học - Đại học Đồng Nai, chỉ số ISSN: 2354-1482, đã được Hội đồng Giáo sư Nhà nước xếp tính điểm cho ngành Giáo dục học và ngành Vật lý từ năm 2017.

  3. Tạp chí Khoa học - Đại học Đồng Nai có tôn chỉ, mục đích: tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học; phản ánh các hoạt động giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường Đại học Đồng Nai; giới thiệu và công bố các công trình nghiên cứu khoa học của các cơ quan, tổ chức, tập thể thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ, viên chức, học viên và sinh viên trong cũng như ngoài Trường; thông tin các kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ công tác giáo dục và đào tạo của Nhà trường.

  4. Nội dung của Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Đồng Nai: đăng tải các bài báo khoa học; công bố các công trình nghiên cứu khoa học; thông tin các kết quả nghiên cứu khoa học; trao đổi các nội dung mang tính học thuật, quan điểm khoa học, phương pháp tiếp cận các vấn đề khoa học mới; giới thiệu thông tin khoa học, các hoạt động khoa học trong nước và ngoài nước trong các lĩnh vực mang tính định kỳ (03 tháng/kỳ).

  5. Tạp chí Khoa học - Đại học Đồng Nai có đối tượng phục vụ là các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, công chức, viên chức, học viên, sinh viên nhà trường và độc giả cả nước. Phạm vi phát hành của Tạp chí Khoa học - Đại học Đồng Nai chủ yếu tại tỉnh Đồng Nai và các tỉnh lân cận khu vực phía Nam.

  6. Tạp chí Khoa học - Đại học Đồng Nai nhận bài về tất cả các lĩnh vực khoa học của các cá nhân - tập thể trong phạm vi cả nước.

  7. Đối với tác giả gửi bài báo

  Đạo đức công bố khoa học:

  - Khi gửi bài báo cho Tạp chí Khoa học – Đại học Đồng Nai, tác giả phải cam kết: bài báo chưa được đăng ở các tạp chí, kỷ yếu khoa học, các báo khác; không gửi bài báo đến tạp chí, báo khác cho đến khi có quyết định xét duyệt cuối cùng của Ban Biên tập Tạp chí Khoa học.

  - Tác giả bài báo chịu trách nhiệm trước các quy định của pháp luật về nội dung, sử dụng tài liệu, dữ liệu, hình ảnh, bản quyền bài báo của mình.

  - Tác giả có trách nhiệm đảm bảo thông tin trong mỗi tài liệu là đầy đủ, chính xác và tất cả các tài liệu đưa vào danh mục Tài liệu tham khảo phải được trích dẫn trong bài báo.

  Tiết lộ và xung đột lợi ích:

  Tác giả cần tiết lộ cụ thể các nguồn hỗ trợ tài chính cho việc thực hiện nghiên cứu và/hoặc hoàn thiện bài viết. Nếu nguồn tài trợ không có bất kỳ sự liên quan nào thì tác giả cũng cần phải tuyên bố rõ ràng trong bài báo. Tác giả cũng cần tuyên bố liệu họ có các lợi ích chuyên môn, tài chính hoặc cá nhân từ các bên khác hoặc xung đột lợi ích khác mà có thể được hiểu là ảnh hưởng đến kết quả hoặc giải thích của họ trong bản thảo bài báo.

  8. Địa chỉ liên hệ

  Tạp chí Khoa học - Đại học Đồng Nai.

  Số 9, Đường Lê Quý Đôn, Khu phố 3, P.Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

  E-mail: tapchikhoahoc@dnpu.edu.vn 

  HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP