TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Đảm bảo chất lượng

Quy trình ĐBCL

Ngày đăng: 08/08/2023 01:37 PM

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI ĐẾN 2025, TẦM NHÌN 2030

Ngày đăng: 29/05/2023 09:35 AM

Chiến lược phát triển trường đến 2025 tầm nhìn 2030

Mẫu phiếu lấy ý kiến phản hồi từ người học

Ngày đăng: 09/09/2022 11:59 AM

Mẫu phiếu lấy ý kiến phản hồi từ người học của trường Đại học Đồng Nai

Mẫu phiếu khảo sát GV về hoạt động đảm bảo chất lượng

Ngày đăng: 09/09/2022 11:56 AM

Mẫu phiếu khảo sát GV về hoạt động đảm bảo chất lượng của trường Đại học Đồng Nai