TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Quyết định ban hành Chiến lược ĐBCL giáo dục giai đoạn 2023-2027 của Trường ĐHĐN

Ngày đăng: 19/07/2023 08:20 PM

    Trường Đại học Đồng Nai ban hành Quyết định số 1088/QĐ-ĐHĐN ngày 14/7/2023 về việc ban hành Chiến lược ĐBCL giáo dục giai đoạn 2023-2027 của Trường ĐHĐN

    Chi tiết: File đính kèm