TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Quyết định ban hành Chiến lược ĐBCL giáo dục giai đoạn 2018-2023 của Trường ĐHĐN

Ngày đăng: 19/07/2023 08:12 PM

    Trường ĐHĐN ban hành Quyết đinh số 1087/QĐ-ĐHĐN ngày 14/7/2023 về việc ban hành Chiến lược ĐBCL giáo dục giai đoạn 2018-2023 của Trường ĐHĐN

    Chi tiết:

    - File đính kèm Quyết định 1087

    - File Kèm phụ lục QĐ 1087