TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Đảm bảo chất lượng

Ngày đăng: 13/10/2023 08:31 AM
  TT Số QĐ, ngày, tháng, năm ban hành Tên quy định
       

  1

  Số 1204/QĐ-ĐHĐN, ngày 6/7/2022

  Ban hành hướng dẫn XD, triển khai, đánh giá và điều chỉnh CLPT của Trường ĐNĐN

  2

  Số 1123/QĐ-ĐHĐN, ngày 19/7/2023

  Quy định về xây dựng CSCL và MTCL của Trường ĐHĐN

  3

  Số 1122/QĐ-ĐHĐN, ngày 19/7/2023

  Quy định về ĐBCL công tác KTĐG KQHT của Người học

  4

  Số 1121/QĐ-ĐHĐN, ngày 19/7/2023

  Quy chế ĐBCL GDĐH của Trường ĐHĐN

  5

  Số 1201/QĐ-ĐHĐN, ngày 27/7/2023

  Quy định chức năng và quyền hạn của HĐ ĐBCL của Trường ĐHĐN

  6

  Số 1205/QĐ-ĐHĐN, ngày 28/7/2023

  Quy định Chức năng, nhiệm vụ của hệ thống mạng lưới ĐBCL của Trường ĐHĐN

  7

  Số 1209/QĐ-ĐHĐN, ngày 28/7/2023

  Quy định về công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học đối với HĐ giảng dạy của GV và quá trình ĐT của Trường ĐHĐN

  8

  Số 1208/QĐ-ĐHĐN, ngày 28/7/2023

  Quy định về khảo sát ý kiến người học đối với môn học

  9

  Số 1207/QĐ-ĐHĐN, ngày 27/7/2023

  Quy định nâng cao chất lượng CTĐT đáp ứng Bộ tiêu chuẩn chất lượng của Trường

  10

  Số 1200/QĐ-ĐHĐN, ngày 27/7/2023

  Quy định về Hệ thống chỉ số đánh giá năng lực thực hiện và chỉ tiêu phấn đấu cấp chiến lược trong công tác ĐBCL giai đoạn 2023-2027

  11

  Số 1273/QĐ-ĐHĐN, ngày 22/10/2018

  Số 1036/QĐ-ĐHĐN, ngày 20/8/2021

  Quy định về công tác ĐBCL của Trường ĐHĐN Số 1273

  Quy định về công tác ĐBCL của Trường ĐHĐN Số 1036

  12

  Số 207a/QĐ-ĐHĐN, ngày 01/03/2019

  Quy định Hệ thống đo lường kết quả và tác động kết nối, PVCĐ của Trường ĐHĐN

  13

  Số 1071/QĐ-ĐHĐN, ngày 30/8/2021

  Quy định về lấy ý kiến các bên liên quan về các ĐK ĐBCLGD của Trường

  14

  Số 788/QĐ-ĐHĐN, ngày 8/8/2017;

  Số 1239/QĐ-ĐHĐN, ngày 11/10/2021

  Quy định về hoạt động so chuẩn, đối sánh tại Trường ĐHĐN số 788

  Quy định về hoạt động so chuẩn, đối sánh tại Trường ĐHĐN số 1239

  15

  Số 1153/QĐ-ĐHĐN, ngày 20/9/2021

  Quy định về bảo mật dữ liệu và an toàn thông tin ĐBCL bên trong của Trường ĐHĐN

  16

  Số 1214/QĐ-ĐHĐN, ngày 27/7/2023

  Quy định về thu thập và quản lý TTMC trên cổng TT PVCT ĐBCL của Trường ĐHĐN

  17

  Số 1551/QĐ-ĐHĐN, ngày 14/9/2023

  Quy định về QT hoạt động hệ thống TT ĐBCL bên trong của Trường

   

  Bài viết mới nhất

  Sư phạm Ngữ văn

  06/11/2023 07:46 AM

  Toán

  25/10/2023 10:34 AM

  Quản trị kinh doanh

  25/10/2023 10:17 AM

  Ngôn ngữ Anh-ctdt

  25/10/2023 10:15 AM

  Kế toán

  25/10/2023 09:47 AM

  Tuyển sinh đào tạo

  25/10/2023 09:11 AM

  Đảm bảo chất lượng

  25/10/2023 09:02 AM