TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Thông báo đề xuất, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tỉnh năm 2024

Ngày đăng: 26/05/2023 04:12 PM

    Nhằm xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tỉnh có trọng điểm, phục vụ thiết thực mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội-văn hóa-giáo dục của địa phương, cơ quan đơn vịnhằm xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tỉnh có trọng điểm, phục vụ thiết thực mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội-văn hóa-giáo dục của địa phương, cơ quan đơn vị, Sở KH&CN tỉnh Đồng Nai ban hành thông báo số 892/TB-SKHCN ngày 04/05/2023

    Nội dung chi tiết xin xem files đính kèm