TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

HỘI THẢO QUỐC GIA THƯỜNG NIÊN VỀ ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT VÀ ỨNG DỤNG 2023 (SWPEA2023)

Ngày đăng: 01/02/2023 08:05 AM

    Trường Đại học Đồng Nai, Trường Đại học Lạc Hồng, Trường Đại học Bách Khoa ĐHQG TP. HCM, Viện Điện tử Công suất Hàn Quốc - Chi nhánh Việt Nam và Cộng đồng Điện tử Công suất Việt Nam đồng tổ chức Hội thảo Quốc gia thường niên về Điện tử công suất và ứng dụng (SWPEA2023). Kính mời quý thầy cô các trường viết bài tham gia hội thảo. Thời gian diễn ra hội thảo ngày 21&22 tháng 4 năm 2023. Kỷ yếu hội thảo có chỉ số ISBN. Thông tin chi tiết quý thầy cô có thể xem trên website. https://swpea2023.lhu.edu.vn/

    Trân trọng cám ơn @All