TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Cách tra cứu một số tạp chí uy tín qua đường link

Ngày đăng: 13/01/2023 09:12 AM

  1. Xác thực số ISSN:https://portal.issn.org/

  2. Kiểm tra tạp chí thuộc danh mục ISI (Web of Science):https://mjl.clarivate.com

  (tienpm@ms.dnpu.edu.vn   Tien@1234)

  3. Kiểm tra tạp chí thuộc danh mục Scopus:

  https://www.scopus.com/sources.uri?zone=TopNavBar&origin=searchbasic

  4. Kiểm tra thứ hạng SJR (Quartile) của tạp chí (Xem là Q mấy):

  https://www.scimagojr.com/index.php

  5. Danh mục tạp chí được tính điểm của HĐCDGS năm 2022:

  http://hdgsnn.gov.vn/tin-tuc/quyet-dinh-so-42-qd-hdgsnn-phe-duyet-danh-muc-tap-chi-khoa-hoc-duoc-tinh-diem-nam-2022_680

  6. Tra cứu Impact Factor:2019JournalImpactFactors

  7. Kiểm tra thứ hạng ABS của tạp chí:

  https://charteredabs.org/academic-journal-guide-2018-view/

  8. Kiểm tra thứ hạng ABDC của tạp chí:

  https://abdc.edu.au/research/abdc-journal-list/

  9. Nafosted:TraođổivớicácHộiđồng khoa họcngànhnhằmnângcaochấtlượngcôngbốcủacácđềtàinghiêncứucơbản do Quỹtàitrợ

  10. Danh mục tạp chí có uy tín trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn năm 2019: https://nafosted.gov.vn/cong-bo-danh-muc-tap-chi-quoc-te-va-quoc-gia-co-uy-tin-trong-linh-vuc-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van

  Nguồn: https://khoahoc.neu.edu.vn/