TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Quyết định ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức và người lao động lập thành tich xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của Trường Đại học Đồng Nai

Ngày đăng: 21/12/2022 07:35 PM
  Số văn bản : 304/QĐ-ĐHĐN
  Trích yếu : Quyết định ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức và người lao động lập thành tich xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của Trường Đại học Đồng Nai
  Ngày ban hành  :02/03/2022
  Người ký : TS Lê Anh Đức
  Loại văn bản : Quyết Định
  Cơ quan ban hành : Trường Đại học Đồng Nai
  Nội dung văn bản : Tệp đính kèm