TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Lịch công tác tuần từ ngày 04/03/2024 đến ngày 10/03/2024

Ngày đăng: 04/03/2024 08:10 AM

   

  NGÀY NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN GHI CHÚ

  Thứ 2

  04/03

  14:00 Họp xử lý kinh phí đề tài NCKH: "Nghiên cứu xác định nguồn gốc và đề xuất biện pháp xử lý, khắc phục hàm lượng Crom cao trong đất tại Thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai" Phòng họp A Đại diện Ban Giám hiệu, Phòng KH-TC, Phòng NCKH, SĐH và QHQT, ông Nguyễn Thành Hưng (Chủ nhiệm đề tài)  

  Thứ 3

  05/03

  08:00 - 17:00 Hội nghị viên chức, người lao động năm 2024 Hội trường 800 Theo Thông báo triệu tập  

  Thứ 4

  06/03

         

  Thứ 5

  07/03

  14:00 Bình xét thi đua năm 2024 Phòng họp B107 Hội đồng thi đua, khen thưởng  

  Thứ 6
  08/03

         

  Thứ 7

  09/03

         

  Chủ Nhật

  10/03