TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Quy Định kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

Ngày đăng: 25/11/2023 11:09 AM
  Số văn bản : 31-QĐ/TU
  Trích yếu : Quy Định kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị
  Ngày ban hành  :24/11/2023
  Người ký : Hồ Thanh Sơn
  Loại văn bản : Quy Định
  Cơ quan ban hành : Tỉnh Ủy Đồng Nai
  Nội dung văn bản : Tệp đính kèm