TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Lịch công tác tuần từ ngày 08/01/2024 đến ngày 14/01/2024

Ngày đăng: 09/01/2024 02:10 PM

   

  NGÀY NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN GHI CHÚ

  Thứ 2

  08/01

  08:00 Mời dự họp về trao đổi dự thảo xây dựng Đề án vị trí việc làm Trường Đại học Đồng Nai Phòng họp B107 Ban Giám hiệu, Phòng TCHC&QT (lãnh đạo phòng và viên chức làm công tác hành chính)  
  14:00 Mời dự họp về trao đổi dự thảo xây dựng Đề án vị trí việc làm Trường Đại học Đồng Nai Phòng họp B107 Ban Giám hiệu, Phòng KH-TC (lãnh đạo phòng và viên chức làm công tác hành chính)  

  Thứ 3

  09/01

  08:00 Dự hội nghị tổng kết xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Đảng bộ Trường Đại học Đồng Nai  Hội trường 800 Toàn thể Đảng viên, Đại diện BCH Đoàn thể và HSV Trường, Mời đại diện BTV Đảng ủy khối CCQT (kính mời dự và chỉ đạo hội nghị)  
  14:00 Dự hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ khối năm 2023 và triển khai Phương hướng nhiệm vụ năm 2024  Hội trường Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Minh Thanh - Bí thư Đảng ủy, Võ Văn Lý- Phó hiệu trưởng  
  14:00 Mời dự họp về trao đổi dự thảo xây dựng Đề án vị trí việc làm Trường Đại học Đồng Nai Phòng họp B107 Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo (lãnh đạo phòng và viên chức làm công tác hành chính)  

  Thứ 4

  10/01

  08:00 Dự hội nghị Báo cáo viên tháng 01/2024 (Theo CV số 286-CV/BTGĐUK ngày 05/1/2024 của Đảng ủy Khối)  Hội trường A các ban đảng Tỉnh ủy Bí thư Đảng ủy  
  08:00 Mời dự họp về trao đổi dự thảo xây dựng Đề án vị trí việc làm Trường Đại học Đồng Nai Phòng họp B107 Ban Giám hiệu, Phòng CTSV (lãnh đạo phòng và viên chức làm công tác hành chính)  
  14:00 Mời dự họp về trao đổi dự thảo xây dựng Đề án vị trí việc làm Trường Đại học Đồng Nai Phòng họp B107 Ban Giám hiệu, Phòng ĐBCL&TTGD (lãnh đạo phòng và viên chức làm công tác hành chính)  

  Thứ 5

  11/01

  07:30 Dự Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng địa phương, giáo dục quốc phòng- an ninh năm 2023 Hiệu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai  
  15:00 Dự thọp Chương trình công bố báo cáo “Tăng cường hoạt động bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo định hướng hội nhập quốc tế (hình thức trực tuyến) Phòng họp B107 Ban Giám hiệu, Trưởng, phó (phụ trách, điều hành) các đơn vị, Trưởng bộ môn thuộc khoa  

  Thứ 6
  12/01

  08:00 Tham dự đoàn làm việc tại Trung tâm thiết kế vi mạch bán dẫn ESC- Công ty SunEdu theo văn bản số 55/STTTT-CĐS ngày 09/1/2024 Trung tâm thiết kế vi mạch bán dẫn ESC- Công ty SunEdu Hiệu trưởng, TS. Nguyễn Đình Long  

  Thứ 7

  13/01

         

  Chủ Nhật

  14/01