TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Hướng dẫn trình tự, thủ tục thưc hiện việc bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó chuyên môn và tương đương thuộc Trường PTTHSP trực thuộc Trường ĐHĐN

Ngày đăng: 21/12/2022 07:50 PM
  Số văn bản : 1173/HD-ĐHĐN
  Trích yếu : Hướng dẫn trình tự, thủ tục thưc hiện việc bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó chuyên môn và tương đương thuộc Trường PTTHSP trực thuộc Trường ĐHĐN
  Ngày ban hành  :08/8/2022
  Người ký : TS. Lê Anh Đức
  Loại văn bản : Hướng dẫn
  Cơ quan ban hành : Trường Đại học Đồng Nai
  Nội dung văn bản : Tệp đính kèm