TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Đào tạo

Các ngành đạo tạo năm 2023

Ngày đăng: 25/04/2023 09:23 AM

Ngành công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Ngày đăng: 20/03/2023 08:19 AM

Ngành công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Kế hoạch thi HK1 năm học 2022-2023

Ngày đăng: 09/12/2022 09:33 AM

Kế hoạch thi HK1 năm học 2022-2023

Các ngành đào tạo

Ngày đăng: 04/08/2022 07:40 AM

Các ngành đào tạo tại trường Đại học Đồng Nai