TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Các ngành đạo tạo năm 2023

Ngày đăng: 25/04/2023 09:23 AM

  STT

  MÃ NGÀNH

  TÊN NGÀNH

  MÃ TỔ HỢP

  XÉT TUYỂN

   

  CHỈ TIÊU

   

  1

  7140201

  Giáo dục Mầm non

  M05, M07, M08, M13

   

  2

  7140202

  Giáo dục Tiểu học

  A00, C00, D01, A01

   

  3

  7140209

  Sư phạm Toán học

  A00, A01, D07, D90

   

  4

  7140211

  Sư phạm Vật lý

  A00, A01, A02, C01

   

  5

  7140212

  Sư phạm Hóa học

  A00, B00, D07,D90

   

  6

  7140217

  Sư phạm Ngữ văn

  C00, D14, D01

   

  7

  7140218

  Sư phạm Lịch sử

  C00, C03, C19, D14

   

  8

  7140231

  Sư phạm Tiếng Anh

  D01, A01

   

  9

  7340101

  Quản trị kinh doanh

  A00, A01, D01

   

  10

  7340301

  Kế toán

  A00, A01, D01

   

  11

  7220201

  Ngôn ngữ Anh

  D01, A01

   

  12

  7510301

  Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

  A00, A01, D01, D90

   

  13

  7520103

  Kỹ thuật cơ khí

  A00, A01, D01, D90

   

  14

  51140201

  Giáo dục Mầm non (Cao đẳng)

  M05, M07, M08, M13