TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Các ngành đào tạo tại trường từ trước 2021

Ngày đăng: 25/04/2023 09:03 AM
  TT NGÀNH ĐÀO TẠO
  I. ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
  1 Sư phạm Toán học
   2  Sư phạm Vật lý
   3  Sư phạm Hóa học
   4  Sư phạm Sinh học
   5  Sư phạm Ngữ văn
   6  Sư phạm Lịch sử
   7  Sư phạm Tiếng Anh
   8  Giáo dục tiểu học
   9  Giáo dục mầm non
   10  Kế toán
   11  Quản trị Kinh doanh
   12  Ngôn ngữ Anh
  II. CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
     CÁC NGÀNH SƯ PHẠM    CÁC NGÀNH NGOÀI SƯ PHẠM
  1 Sư phạm Toán học  1  Tiếng Anh
   2  Sư phạm Vật lý  2  Quản trị kinh doanh
   Sư phạm Hóa học  3  Kế toán
   Sư phạm Sinh học  4  Tài chính - Ngân hàng
   Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp  5  Công nghệ kỹ thuật môi trường
   Sư phạm Tiếng Anh  6  Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
   Sư phạm Ngữ văn  7  Công nghệ thiết bị trường học
   Sư phạm Lịch sử  8  Thư ký văn phòng
  9  Sư phạm Địa lý  9  Quản trị văn phòng
  10 Sư phạm Giáo dục công dân  10  Công nghệ thông tin
  11 Giáo dục Tiểu học  11  Thiết bị trường học
  12 Giáo dục Mầm non  12  Khoa học thư viện
   13  Giáo dục Thể chất  13  Công tác xã hội
   14  Sư phạm Âm nhạc  14  Quản lý đất đai
   15  Sư phạm Mỹ thuật  15  Thiết kế thời trang
       16  Việt Nam học
       17  Quản lý văn hóa
  TRUNG CẤP
  1 Giáo dục mầm non
   Điện công nghiệp và dân dụng
  3 Cơ khí chế tạo

  * Ngoài các ngành đào tạo bậc đại học, cao đẳng theo hình thức chính quy, Trường còn tổ chức đào tạo các trình độ, các hệ như sau:
  1. Đại học liên thông từ cao đẳng các ngành Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Tiếng Anh, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Anh; đại học liên thông từ trung cấp các ngành: Kế toán, Giáo dục Mầm non.
  2. Đại học liên thông từ cao đẳng nghề ngành Kế toán.
  3. Đại học văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh, Kế toán.
  4. Cao đẳng vừa làm vừa học các ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Kế toán