TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

V/v Ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Tổ Bảo vệ, Trường Đại học Đồng Nai

Ngày đăng: 21/12/2022 07:49 PM
  Số văn bản : 1291/QĐ-ĐHĐN
  Trích yếu : V/v Ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Tổ Bảo vệ, Trường Đại học Đồng Nai
  Ngày ban hành  :30/08/2022
  Người ký : Lê Anh Đức
  Loại văn bản : Quyết Định
  Cơ quan ban hành : Trường Đại học Đồng Nai
  Nội dung văn bản : Tệp đính kèm