TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

V/v Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trường Đại học Đồng Nai

Ngày đăng: 21/12/2022 07:40 PM
  Số văn bản : 50/QĐ-ĐHĐN
  Trích yếu : V/v Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trường Đại học Đồng Nai
  Ngày ban hành  :10/01/2022
  Người ký : TS Lê Anh Đức
  Loại văn bản : Quyết Định
  Cơ quan ban hành : Trường Đại học Đồng Nai
  Nội dung văn bản : Tệp đính kèm