TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Về việc thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức theo quy định

Ngày đăng: 20/12/2022 09:47 PM
  Số văn bản : 754/SNV-QLBC&CCVC
  Trích yếu : Về việc thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức theo quy định
  Ngày ban hành  :13/3/2019
  Người ký : Trần Thị Ái Liên
  Loại văn bản : Quy trình thủ tục tuyển dụng
  Cơ quan ban hành : Sở Nội vụ
  Nội dung văn bản : Tệp đính kèm