TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Tuyển dụng viên chức năm 2015

Ngày đăng: 14/12/2022 02:14 PM

  Trường Đại học Đồng Nai xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2015 cụ thể như sau:

  I. Đối tượng và điều kiện tuyển dụng

  - Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại Đồng Nai. Cam kết làm việc lâu dài tại trường ít nhất 10 năm;

  - Có phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng;

  - Có trình độ chuyên môn đạt yêu cầu của ngạch cần tuyển dụng;

  - Tuổi đời không quá 40 tuổi;

  - Có đủ sức khỏe, ngoại hình phù hợp với quy định của ngành;

  - Có đơn xin dự tuyển;

  - Có chứng chỉ quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành GDĐT;

  - Không trong thời gian bị kỷ luật hành chính hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

  II. Yêu cầu và nhu cầu tuyển dụng giảng viên

  1. Yêu cầu chung

  1.1. Đối với ngạch giảng viên

  - Tốt nghiệp đại học hệ chính quy;

  - Có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ đúng chuyên ngành dự tuyển;

  - Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên đại học, cao đẳng;

  - Trình độ ngoại ngữ và tin học: Có chứng chỉ B trở lên.

  1.2. Đối với ngạch chuyên viên và tương đương

  - Tốt nghiệp cao đẳng, đại học và có kinh nghiệm công việc cần dự tuyển;

  - Trình độ ngoại ngữ và tin học: Có chứng chỉ A trở lên.

  2. Nhu cầu tuyển dụng