TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Tin tức

MỞ LỚP RIÊNG TRONG NĂM HỌC 2023-2024

Ngày đăng: 31/08/2023 01:50 PM

THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC

Ngày đăng: 23/08/2023 12:26 PM

Danh sách sinh viên nợ học phí

Ngày đăng: 24/07/2023 09:53 AM

Danh sách sinh viên nợ học phí đến ngày 21/07/2023. Đề nghị cấm thi đối với SV không nộp HP, lệ phí sau ngày 25/07/2023

Thông báo hoãn thi lại lần 2

Ngày đăng: 18/07/2023 09:07 AM