TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Thông tư sửa đổi, bổ sung chế độ, nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Ngày đăng: 21/12/2022 07:37 PM
  Số văn bản : 03/2021/TT-BNV
  Trích yếu : Thông tư sửa đổi, bổ sung chế độ, nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
  Ngày ban hành  :29/6/2021
  Người ký : Phạm Thị Thanh Trà
  Loại văn bản : Thông tư
  Cơ quan ban hành : Bộ Nội vụ
  Nội dung văn bản

  : Tệp đính kèm

  - Tệp đính kèm