TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Thông tư Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương

Ngày đăng: 21/12/2022 07:39 PM
  Số văn bản : Số 03/2022/TT-BNV
  Trích yếu : Thông tư Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương
  Ngày ban hành  : 12/3/2022
  Người ký : Phạm Thị Thanh Trà
  Loại văn bản : Thông tư
  Cơ quan ban hành : Bộ Nội vụ
  Nội dung văn bản : Tệp đính kèm