TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

THÔNG ĐIỆP CỦA LIÊN ĐOÀN NGƯỜI ĐIẾC THẾ GIỚI

Ngày đăng: 09/12/2022 01:45 PM

  THÔNG ĐIỆP

   CỦA LIÊN ĐOÀN NGƯỜI ĐIẾC THẾ GIỚI

  1. Năm nay, Liên đoàn Người điếc Thế giới (WFD) kỷ niệm 70 năm thành lập cho việc vận động cho quyền của 70 triệu người điếc trên khắp thế giới. WFD hiện có 130 nước là thành viên. Tất cả đều chia sẻ một mục tiêu chung của việc đảm bảo rằng người điếc có thể sử dụng quyền con người của họ để tiếp cận và sử dụng những NNKH quốc gia của họ.

  2. Chủ đề của năm nay cho Tuần lễ Quốc tế của Người Điếc là “ĐÁNH DẤU SỰ PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ CỦA NHỮNG CỘNG ĐỒNG ĐIẾC” Những cộng đồng điếc đã đang mở rộng và phát triển qua nhiều năm và đã cho chúng ta thêm sức mạnh. Và bây giờ là thời gian để tổ chức kỷ niệm sự nổ lực đáng kinh ngạc của họ ở mức độ địa phương, quốc gia hay quốc tế.

  3. Từ năm 1958, Tuần lễ Quốc tế của Người Điếc đã được tổ chức trong suốt tuần thứ ba của tháng 9. Chúng tôi mong muốn người điếc khắp thế giới có thể tập trung sự chú ý của họ và cùng nhau nhận ra rằng người điếc có cộng đồng của mình, có văn hóa của mình, có ngôn ngữ của mình: NNKH, Những điền này đã hợp nhất chúng ta lại. Đây là 1 tuần lễ quan trọng cho nhận thức của người điếc, là điều quan trọng với cộng đồng với tổ chức của người điếc.

  4. Trong thời gian này, những tổ chức người điếc có thể hành động và nhắc nhở về quyền của họ là được đại diên cho chính họ. Điềù này năm trong yếu tố then chốt là “không có gì liên quan đến chúng ta mà lại thiếu chúng ta” Kết hợp với phát biểu này, người điếc không thể bị gạt ra ngoài xã hội từ phía chính phủ, dịch vụ xã hội, các trường học. Xã hội phải bao gồm người điếc. Điều này có nghĩa rằng chính phủ phải lắng nghe và trao đổi với những cộng đồng điếc của đất nước họ. Những NNKH phải được sử dụng trong các trường học cho học sinh điếc, người điếc không bị loại bỏ trong bất ký mặt nào của xã hội. 

  5. Tuần lễ này đã nhắc lại cho chúng ta rằng: những người điếc, những tổ chức điếc, những cộng đồng điếc có quyền đại diện cho chính mình. WFD làm việc trong mối quan hệ gần gũi với các chính phủ, gia đình, những người con của người điếc, những tổ chức người khuyết tật và những tổ chức khác trong cộng đồng của chúng ta,

  6. Trong Tuần lễ Quốc tế của Người Điếc có 1 ngày 23/9 là Ngày Quốc tế NNKH. Ngày này là ngày quan trọng vì nó kỷ niệm sự đa dạng. phong phú của NNKH khắp thế giới. Hơn 200 NNKH khác nhau đã được thu thập và điều đó có nghĩa là đất nước của bạn có 1 hay nhiều NNKH quốc gia. Điều quan trọng là thúc đẩy và tôn trọng những NNKH này.

  7. NNKH là quyền căn bản của tất cả người điếc. Chúng tôi quyết định cho chủ đề Ngày Quốc tế NNKH 2021 là CHÚNG TÔI LÀM DẤU CHO QUYỀN CON NGƯỜI. Chúng tôi nghĩ nó đáng để lặp lại và chỉ ra rằng NNKH là cho mọi người. Khi mình trình bày NNKH của đất nước minh và được người điếc từ khắp nơi trên thế giới xem thì điều đó sẽ thôi thúc bạn muốn chia sẻ thêm. Mọi người sẽ tự hào để chia sẻ thực tế rằng đất nước của họ có 1 hay nhiều NNKH. Người điếc có thể đến với nhau và tự hào về quyền của họ là có NNKH. Cùng lúc đó, những người khác có thể sử dụng cơ hội này để học và hiểu biết thêm về những NNKH khác nhau.

  8. Để kết thúc WFD muốn cám ơn và chúc các bạn tổ chức tốt, tuyệt vời Tuần lễ Quốc tế về Người Điếc và Ngày Quốc tế về NNKH. 

   

  Dịch tiếng Việt: Nguyễn Thị Hòa

  Dịch NNKH:      Đinh Hồ Song Hà - Nguyễn Hoàng Thiên Kim.

  Kỹ thuật clip:    Nguyễn Văn Phương Đông