TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

(0251) 382 4684

CÁC TRUNG TÂM

Ngày người khuyết tật Việt Nam 18/4, năm 2023

Ngày đăng: 18/04/2023 08:57 AM

Trung tâm Nghiên cứu Văn hoá Điếc đã tổ chức Hội thao chào mừng 25 năm ngày Khuyết tật Việt Nam (18/4/1998-18/4/2023) vào ngày 15-16/4/2023. Đồng thời cũng thúc đầy phong trào thể dục thể thao của Trung tâm nói riêng và của Nhà trường nói chung. Qua đó, thể hiện tinh thần “ học tốt và vui chơi khỏe” của học sinh Điếc.

HIỆP HỘI GIÁO DỤC VAEFA LÀM VIỆC CÙNG TT NGHIÊN CỨU VĂN HÓA ĐIẾC – TRƯỜNG ĐHĐN

Ngày đăng: 07/03/2023 12:48 PM

Vào lúc 13h30 ngày 21/02/2023, tại Cơ sở 1 - Trường Đại học Đồng Nai đã diễn ra buổi làm việc giữa Trung tâm nghiên cứu Điếc và Hiệp hội giáo dục VAEFA.