TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Thông báo v/v đề xuất hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng và đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2024

Ngày đăng: 13/11/2023 08:15 AM

    Thông báo v/v đề xuất hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng và đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ: File đính kèm

    Nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐND Quy định về nguyên tắc, điều kiện, nội dung, hình thức, hồ sơ và mức hỗ trợ hoạt động chuyển giao, ứng dụng và đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030: Fie đính kèm

    Bài viết mới nhất