TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Thông báo v/v tổ chức Hội thảo khoa học "Phát triển năng lượng tái tạo gắn với đào tạo nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế xanh đến năm 2030 tầm nhìn 2050"

Ngày đăng: 22/11/2023 03:15 PM

    Thông báo v/v tổ chức Hội thảo khoa học "Phát triển năng lượng tái tạo gắn với đào tạo nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế xanh đến năm 2030 tầm nhìn 2050":  Tải về