TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Quyết định Ban hành quy định về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, thôi làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái

Ngày đăng: 20/12/2022 09:42 PM
  Số văn bản : 45/2021/QĐ-UBND
  Trích yếu : Quyết định Ban hành quy định về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, thôi làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, giới thiệu ứng cử đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
  Ngày ban hành  :19/10/2021
  Người ký : Cao Tiến Dũng
  Loại văn bản : Quyết định
  Cơ quan ban hành : UBND tỉnh
  Nội dung văn bản Tệp đính kèm