TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Quy định về trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trong việc lãnh đạo thực hiện QCDC Cơ sở

Ngày đăng: 21/12/2022 07:52 PM
  Số văn bản : 11-QĐ/TU
  Trích yếu : Quy định về trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trong việc lãnh đạo thực hiện QCDC Cơ sở
  Ngày ban hành  :03/6/2022
  Người ký : Hồ Thanh Sơn
  Loại văn bản : Quy Định
  Cơ quan ban hành : Tỉnh Ủy Đồng Nai
  Nội dung văn bản Tệp đính kèm