TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Quy định chế độ làm việc của giảng viên (Dự thảo lần 2)

Ngày đăng: 04/08/2022 09:48 AM

  Trường Đại học Đồng Nai công bố Dự thảo Quy định chế độ làm việc của giảng viên (lần 2). Ban Giám hiệu xin giới thiệu toàn văn dự thảo quy định và kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý.
  Ngày bắt đầu: 16/8/2021
  Ngày kết thúc: 26/8/2021
  Dự thảo Quy định: File đính kèmGiải trình (Dự thảo lần 1)
  Biểu mẫu góp ý:  File đính kèm
  Mọi thông tin xin gửi về Trường Đại học  Đồng Nai tại tại Google form: Gửi góp ý