TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Chiến lược phát triển Trường Đại học Đồng Nai đến năm 2025 và tầm nhìn 2030

Ngày đăng: 04/08/2022 09:41 AM

  Trường Đại học Đồng Nai công bố Dự thảo Chiến lược phát triển Trường Đại học Đồng Nai đến năm 2025 và tầm nhìn 2030. Ban Giám hiệu xin giới thiệu toàn văn dự thảo Đề cương và kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý.
  Ngày bắt đầu: 26/7/2021
  Ngày kết thúc: 31/8/2021
  Dự thảo Quy định: File đính kèm
  Biểu mẫu góp ý:  File đính kèm
  Mọi thông tin xin gửi về Trường Đại học  Đồng Nai tại tại Google form: Gửi góp ý