TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

NHỮNG THÔNG ĐIỆP CHÚC MỪNG

Ngày đăng: 09/12/2022 10:52 AM

    1. Trong dịp lễ kỷ niệm 20 năm thành lập của Trung tâm Nghiên cứu và Thúc đẩy Văn hóa Điếc, do dịch bệnh COVID-19 vẫn còn đang tiếp diễn nên đại diện của Quỹ Nhật Bản không thể tham dự được. Quỹ Nhật Bản là tổ chức đã tài trợ cho trung tâm trong 20 năm qua. Tuy vậy, ngài chủ tịch Qũy Nhật Bản đã gửi một video chức mừng đến trung tâm và bài diễn văn này cũng đã được đăng tải lên trang web chính thức của Quỹ Nhật Bản để công bố cho mọi người biết về sự kiện trên. Dưới đây là đường dẫn của bàn diễn văn và video.

    Link : https://www.nippon-foundation.or.jp/en/who/message/speeches/2020/49750.html

    2. Cũng trong dịp này Đài truyền hình Vĩnh Long cũng đã có làm một phóng sự về trung tâm và đã gửi video về bản tin thời sự đó cho trung tâm đúng vào ngày tổ chức lễ Kỷ niệm coi như là món quà mừng lễ cho trung tâm. Để theo dõi bản tin này mọi người có thể nhấp vào đường dẫn dưới đây: