TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Lịch thi tuyển viên chức

Ngày đăng: 14/12/2022 02:23 PM

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI

  HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ____________________________________

  ____________________________________________________

   

  LỊCH THI TUYỂN VIÊN CHỨC

  ________________________________

   

  TT

  Nội dung

  Thời gian

  Phòng thi

  Ghi chú

  1. 1

  Triển khai quy chế thi

  8 giờ

  ngày 3/8/2015

  Hội trường

  (tầng 6)

  Thư viện

   

  1. 2

  Thi ngoại ngữ: Thi viết, thời gian thi 60 phút

  7 giờ 30

  ngày 4/8/2015

  B3.01, B3.02

   

  1. 3

  Thi tin học: Thi thực hành trên máy, thời gian thi 30 phút

  9 giờ 30

  ngày 4/8/2015

  A5.02, A5.03

   

  1. 4

  Thi kiến thức chung: Thi viết, thời gian 120 phút

  7 giờ 30

  ngày 5/8/2015

  B3.01, B3.02

   

  1. 5

  Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: Thi viết, thời gian 180 phút.

  7 giờ 30

  ngày 6/8/2015

  B3.01, B3.02

   

   

  Lưu ý:

              - Ứng viên có mặt trước phòng thi 30 phút để làm thủ tục dự thi.

              - Khi vào phòng thi phải trình giấy báo dự thi và chứng minh nhân dân.