TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Lịch sử hình thành và phát triển

Ngày đăng: 08/10/2023 02:45 PM

  Lịch sử hình thành và phát triển

  Chức năng chính của Trung tâm thông tin-thư viện là: Tổ chức phục vụ các loại tài liệu về thông tin khoa học kỹ thuật, báo và tạp chí, giáo trình, các tư liệu khác cho độc giả, góp phần đắc lực và có hiệu quả vào công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường. Tổ chức quản lý, lưu trữ, bổ sung, bảo quản các dạng tài liệu.

  Thư viện trường ĐH Đồng Nai được thành lập năm 1976 cùng với sự hình thành và phát triển của Trường ĐH Đồng Nai.

  Trước năm 2003, Trung tâm TT–TV trường ĐH Đồng Nai là Tổ thư viện trực thuộc phòng Đào tạo với vốn tài liệu của thư viện rất ít, chỉ là những tủ sách nhỏ được bố trí trong phòng làm việc của phòng Đào tạo. Nhiệm vụ chủ yếu của Tổ Thư viện trong giai đoạn này là tổ chức phục vụ tài liệu, chủ yếu là sách giáo khoa và một số loại sách tham khảo cho sáu lớp của sáu ngành đào tạo với số lượng gần 300 sinh viện.

  Năm 2004, Thư viện được tách ra thành một bộ phận riêng, có trụ sở riêng trong khuôn viên trường với diện tích 1.600m2. Thư viện hoạt động độc lập chịu sự quản lý trực tiếp của Ban Giám hiệu nhà trường. Vốn tài liệu lúc này là khỏang 100 ngàn bản.

  Năm 2010, thư viện được đổi tên thành Trung tâm Thông tin – Thư viện. Năm 2013 Trung tâm Thông tin – Thư viện được đầu tư xây dựng và sử dụng từ tầng 2 đến tầng 5 của tòa nhà sáu tầng với diện tích sử dụng là 8.200m2.