TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Lịch công tác tuần từ 30/10/2023 đến 05/11/2023

Ngày đăng: 30/10/2023 09:04 AM

   

  NGÀY NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN GHI CHÚ

  Thứ 2

  30/10

         

  Thứ 3

  31/10

  08:30 Họp thống nhất chi 10% quản lý các lớp liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng 2 Phòng họp A Phòng KHTC, Lãnh đạo các Khoa : Tiểu học mầm non; Kinh tế; Ngoại ngữ; Sư phạm tự nhiên; Sư phạm xã hội; Phòng Đào tạo  
  14:00 Dự họp rà soát, chuẩn bị Hội thảo UDCNTT trong dạy học kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ (theo giấy mời 1859 ngày 27/10/2023 Phòng họp A Phòng TCHC&QT, Khoa Ngoại ngữ, Phòng NCKH, SĐH và QHQT, phòng KH-TC  

  Thứ 4

  01/11

  07:30 Tổ chức Hiến máu tình nguyện tháng 11/2023 Hội trường 800 Theo KH số 1802/KH-ĐHĐN ngày 17/10/2023  
  09:30 Họp kiểm điểm viên chức có hành vi vi phạm (ông Lê Phước Kỳ, VC khoa Ngoại Ngữ) Phòng họp B107 Theo Kế hoạch số 1831 ngày 24/10/2023  
  14:00 Họp kiểm điểm viên chức có hành vi vi phạm (bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, VC Phòng TCHC&QT) Phòng họp B107 Theo Kế hoạch số 1832 ngày 01/11/2023  

  Thứ 5

  02/11

  09:00 Dự họp Ký kết ghi nhớ với Ngân hàng Ikeda Senshu, Cty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) (bố trí xe cơ quan) UBND tỉnh Hiệu trưởng  
  15:00 Thực hiện quy trình bổ nhiệm công tác cán bộ đối Khoa SPKH Tự nhiên (bước 4)  Phòng họp B107 Ban Giám hiệu, Toàn thể VC-NLĐ Khoa SPKH Tự nhiên, LĐ Phòng TCHC&QT và CV phụ trách tổ chức  

  Thứ 6
  03/11

         

  Thứ 7

  04/11

         

  Chủ Nhật

  05/11