TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Lịch công tác tuần từ 18/12/2023 đến 24/12/2023

Ngày đăng: 18/12/2023 07:51 AM

   

  NGÀY NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN GHI CHÚ

  Thứ 2

  18/12

  09:00 Trao đổi nội dung về hồ sơ hút hầm cầu khu D Ký túc xá Cơ sở 1, Trường Đại học Đồng Nai Phòng họp A Ban Giám hiệu, Phòng CTSV, Ban QLKTX, Phòng KHTC, Phòng TCHCQT(Bp quản trị)  
  14:00 Dự hội nghị đánh giá kết quả triển khai năm 2023 và triển khai KH năm 2024 của Hội đồng điều phối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 Hội trường Sở KHCN tỉnh Đồng Nai Hiệu trưởng  

  Thứ 3

  19/12

  08:00 Tham gia Chương trình tập huấn: nâng cao nhận thức hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hội trường khách sạn Hòa Bình Phòng SĐH và QHQT, Phòng CTSV  
  08:00 Triển khai Kế hoạch chuẩn bị các nội dung cho công việc Đánh giá ngoài của Trường ĐHĐN (Theo TB số 2211/TB-ĐHĐN ngày 13/12/2023) Hội trường 200 Bí thư Đẳng ủy, BGH, Trưởng các đoàn thể; Trưởng/ Phó các phòng, khoa, trung tâm; Thành viên HĐ KĐ CSGD; Ban Thư ký HĐ CSGD; Nhóm trưởng/ nhóm phó các nhóm chuyên trách kiểm định CSGD; Trưởng các BM thuộc khoa, đại diện Ban QL KTX, y tế  
  14:00 Họp xử lý thu hồi kinh phí đề tài nghiên cứu khoa học Sở Khoa học và Công nghệ Hiệu trưởng, Phòng Kế hoạch- Tài chính  

  Thứ 4

  20/12

  07:30 Dự Hội nghị tập huấn chuyên sâu về công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (bố trí xe cơ quan) Hội trường Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai Hiệu trưởng, Trưởng phòng và Phó trưởng phòng TCHC&QT (phụ trách hành chính), Đỗ Bảo Đức, Ninh Thị Tuyết, Phan Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Vân Anh  
  08:00 Họp công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng của các sáng kiến Phòng họp B107 Theo Quyết định  
  13:30 Gặp mặt và trao quyết định nghỉ hưu tháng 1/2024 Phòng họp A Đại diện Đảng ủy, BGH, LĐ Đơn vị Khoa Kỹ thuật, Phòng TCHCQT, bà Trần Thị Thu Hương, Trần Đức Biền  

  Thứ 5

  21/12

  09:30 Họp kiểm điểm viên chức có hành vi vi phạm quy định về nghĩa vụ viên chức (ông Nguyễn Phạm Trung Nhân, chuyên viên Phòng Đào tạo) (Theo Kế hoạch số 2234/KH-ĐHĐN ngày 15/12/2023) Phòng họp B107 Đại diện BGH, Công Đoàn trường, Đảng ủy, Toàn thể VC Phòng Đào tạo, Nguyễn Phạm Trung Nhân  

  Thứ 6
  22/12

         

  Thứ 7

  23/12

         

  Chủ Nhật

  24/12